Chat Online

Suzhou One Two Three Sports Goods Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.7/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
95.0%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $470,000+ trực tuyến
Khách hàng đã phục vụ
1
Dịch vụ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra viên QA/QC (2)
Máy móc thử nghiệm (1)
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.