Chat Online

Suzhou One Two Three Sports Goods Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.7/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
96.8%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $470,000+ trực tuyến
Khách hàng đã phục vụ
1
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Dịch vụ
Kiểm tra viên QA/QC (2)
Máy móc thử nghiệm (1)
No matching results.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.